Make your own free website on Tripod.com

Home

Lektire

I. Mažuranić: „Smrt Smail-age Čengića“

Svakako pročitajte lektiru! Ovo su kratke smjernice za jednostavnije shvaćanje knjige.

©AnjaWork Co.™ 2005./06. All rights reserved.

 

 

„SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA“

 

Ivan Mažuranić

 

 

I. Agovanje

Smail-aga ubija (vješa i nabija na kolac) crnogorske kršćane. Ubija starca Duraka (Turčin) koji mu savjetuje da to ne čini. Kršćani umiru junački. Smail-aga se zbog toga boji za vlastitu glavu.

 

II. Noćnik

Po noći putuje, po danju se skriva ratnik i junak Novica (Durakov sin). Dolazi do Cetine i zahtjeva da razgovara s gospodarem cetinskim. Kroz simbol (zvijezda) najavljuje se agina propast.

 

III. Četa

Junak Mirko predvodi četu protiv Turaka. Na putu susreću starog svećenika koji im želi sve najbolje. Nailazi Novica i želi im se pridružiti. Svećenik ga krsti.

 

IV. Harač

Smail-aga harači (pljačka) seljane. Slučajno svom podaniku, Safiru, izbije oko. Mučenje raje (seljana). Kasnije, agin gozba.

Približava se Mirkova četa.

Aga smatra da je osramoćen zbog harača i Safira. Traži drugog podanika, Bauka, da mu pjeva da se smiri. Pjeva o Rizvan-agi koji je vrlo sličan Smai-agi i koji je kasnije postao sprdnja raje. Aga želi ubiti cijelu raju da ga se zapamti po „dobrom“ i da ga ne ismiju.

Mirkova vojska napada agu. Aga poginuo od Mirkove ruke. Poginuli su još i Novica i mnogi turski podanici.

 

V. Kob

„Propast“ Smail-age Čengića.

 

 

ACTA EST FABULA!

 

I. Mažuranić: „Smrt Smail-age Čengića“

Svakako pročitajte lektiru! Ovo su kratke smjernice za jednostavnije shvaćanje knjige.

©AnjaWork Co.™ 2005./06. All rights reserved.